Nieuws

Website bijgewerkt  21 – 11 – 2021

Bron Bestuur District Gelderland.

District Gelderland T.T. AFGELAST

Beste vogelliefhebbers,
Door de oplopende corona cijfers en de daaruit voortvloeiende maatregelen , hebben we moeten besluiten om de districtstentoonstelling van Gelderland 2021 af te lassen.
We begrijpen dat dit voor iedereen een teleurstelling is , maar we kunnen niet anders.
Gezondheid gaat boven alles.
We hopen volgend jaar op betere tijden en elkaar weer te zien in Huissen.

Namens bestuur District Gelderland.
Wim Theloosen

Bron “Vogelvrienden Weurt”

Kwaliteit op Tentoonstelling "Vogelvrienden Weurt"

Voor “Vogelvrienden Weurt” is de T.T. al weer voorbij.
De heren keurmeester waren zeer te spreken over de kwaliteit van de vogels. Als gevolg hiervan kwam je met  minimaal 91 punten in de top 3, maar hier had je niet altijd genoeg aan.
Ook zijn er Jubilarissen in het zonnetje gezet. Grad de Wildt 50 Jaar lid en Willie bouwman 40 jaar lid van de N.B.v.V
Als eerbetoon aan Jan Langenhuizen die in januari is overleden is er een Trofee naar hem vernoemd deze is door zijn vrouw Marian uitgereikt aan  Dhr. G. Albers.

Alle winnaars van harte gefeliciteerd.
Namens bestuur en leden.

Bron Eendagshow Elst

Opnieuw Mooie resultaten van onzen leden

In Elst was afgelopen zaterdag 30 Oktober een eendagshow ook hier deden weer leden mee
van ‘Vogelvrienden Weurt”.
Theo Kloosterman was ditmaal de grote winnaar.
Beste mutant 95 punten.
Beste stam 374 punten.
Beste stel 187 punten.
Algemeen klassement 5 vogels 1e met 467 punten.
Gérard Albers Algemeen klassement 3e met 464 punten.
Geert Bremer. Algemeen klassement 4e met 461 punten.
Ook ons Jeugdlid weet wat winnen is Damien Luyken. Beste jeugd met 92 punten.

Namens bestuur en leden Gefeliciteerd.

Bron  “Gendtse Vogelvrienden”

Diverse leden Kampioen bij de Nat. Gendste Vogelvrienden.

De eerste tentoonstellingen hebben inmiddels weer plaats gevonden. 
Waar ook leden van “Vogelvrienden Weurt” aan deelnamen. Met goede resultaten.
Nat. Gendtse Vogelvrienden (Gendt)

Grad de Wildt Kleurkanarie pigment zonder rood.
Kampioen Stammen 371 punten en Kampioen Stellen 184 punten.

Jo van de Heuvel Kampioen Postuurkanarie 93 punten.

Martin Niels Kampioen Grote Parkieten  92 punten.

Namens bestuur en leden Gefeliciteerd.

Bron “N.B.v.V.”

Steunbetuiging Burgerinitiatief:
De maatschappelijke status van de dierenliefhebberij

Nu het stof na de eerste klap wat gedaald lijkt, is het wel goed om even een paar dingen op een rijtje te zetten. De NBvV en de zusterorganisaties werden afgelopen week net zoals een aantal politici, boerenorganisaties en heel veel liefhebbers van gezelschapsdieren verrast door een artikel in het AD. Het was wat ons betreft ook meer de schrik van alle reacties, dan van de inhoud van het aangenomen amendement zelf. Het amendement is erg ruim omschreven en bedoeld voor de landbouwsector, en niet primair voor hobbydierhouders. Om hier regelgeving voor de bedenken wordt op zijn zachts gezegd een hele kluif voor het huidige kabinet die er in meerderheid ook nog op tegen is. Voor het voortbestaan van onze hobby hoeven we echt niet bang te zijn, maar het valt niet uit te sluiten dat er op termijn beperkingen gaan komen. Dit zal dan vast zijn op gebied van de huisvesting en dan met name regelgeving van minimum maten van de dierenverblijven. Mogelijk dat broedkooien groter moeten worden, zoals in Duitsland al bij wet geregeld is en daar gaat de hobby gewoon door. Of een beperking in reisuren van dieren naar bijvoorbeeld een tentoonstelling

KNV Ornithophilia, een kleindiervereniging, heeft het initiatief genomen een Burgerinitiatief te starten, met als doel om de wet aan te passen in het voordeel van de hobbydierhouders. Het HB steunt deze brief, kent de inhoud en heeft de inhoud samen met alle andere hobby organisaties in Nederland omarmd. Het is zaak dat deze brief door alle houders van hobbydieren ondertekend gaat worden. Elk initiatief wat bijdraagt tot het verkrij[1]gen van 40.000 handtekeningen is welkom. Duidelijk moet echter zijn dat de brief ingevuld, ge[1]dagtekend en van een HANDTEKENING voorzien moet worden. Vervolgens kan deze brief per post naar het vermelde adres gezonden worden of (na gescand te zijn) digitaal naar het vermelde emailadres. Het Burgerinitiatief, met een uitgebreide uitleg van de achtergrond, vindt u op de website van de NBvV.

Wij roepen u en alle vogelliefhebbers op zoveel mogelijk actie te ondernemen, zodat er mogelijk een aanvulling op deze wet gemaakt kan worden. U kunt bijvoorbeeld bij de dierenspeciaalzaken kopieën neerleggen, de eigenaar van het bedrijf om medewer[1]king vragen om klanten e.e.a. te laten tekenen. Haal aan het eind van de week de getekende formulieren weer op en stuur ze op naar het vermelde adres. Vraag uw familie, kennissen, vrienden……. actie is nodig. Het hoofdbestuur rekent op uw allen. Onze hobby laten we ons niet afpakken.

Laten we samen sterk staan wanneer dat nodig is en wees een ambassadeur.

Onderteken en stuur op naar

bart.vrolijks@kpnmail.nl

Uw handtekening is nodig maar ook die van uw familie,kennissen, buren
hoe meer formulieren, hoe beter wij gehoord worden.

Nu! Online….564 x Onze Vogels digitaal!

Bron “N.B.v.V.”

Lees de voorlichtingsbulletin.

Met onderwerpen over o.a.

• Keuringen in 2021 i.v.m. Corona Covid-19

Kijk ook eens op de site van de N.B.v.V.  https://www.nbvv.nl

https://www.facebook.com/groups/nbvv.nl/?ref=share