Nieuws

Website bijgewerkt  18 – 01 – 2021

Overlijden Frans Kanselaar

Weurt 17 januari 2021

Geachte leden,

Helaas moeten wij u mededelen dat ons lid Frans Kanselaar is Overleden.

In Augustus is bij Frans de diagnose ziekte van khaler vastgesteld.

Vanaf vrijdag 15 Januari ging hij verder achteruit en is overgebracht naar het 

Hospice in Wijchen. Zondag 17 Januari is Frans op 80 jarige leeftijd overleden.

Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit enorme verlies.

Bestuur en leden “Vogelvrienden Weurt”

Overlijden Jan Langenhuizen

Weurt 3 januari 2021

Geachte leden,

Helaas moeten wij u mededelen dat ons bestuurslid Jan Langenhuizen is overleden.

De coronavirus covid-19  had Jan vanaf begin november in zijn greep.

Ook de opname op ic was onontkoombaar, zijn ziekte beeld ging steeds op en af.

Jan bleef vechten maar toch verloor hij dit gevecht op zondag 3 Januari 2021.

Wij wensen Marian, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit enorme verlies.

Ook wij gaan hem missen.

Bestuur  en leden  “Vogelvrienden Weurt”

Bron “Vogelvrienden Weurt”

Voorlopig geen vergaderingen "Vogelvrienden Weurt"

Het bestuur heeft besloten om voorlopig geen vergaderingen te houden.

Indien het weer mogelijk is worden de leden op de hoogte gebracht.

Bron N.B.v.V.

Lees de voorlichtingsbulletin.

Met onderwerpen over o.a.  Algemene ledenvergadering | NK 2022 en 2023 | Prijzen stijgen van Ringen en verzenden

Kijk ook eens op de site van de N.B.v.V.  https://www.nbvv.nl