Nieuws

Website bijgewerkt  06 – 01 – 2022

Wij wensen u allen een voorspoedig 2022

Bron Bestuur N.B.v.V.

Vogel 2022 AFGELAST

Aan de deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en standhouders van Vogel2022,

Helaas moeten we u mededelen dat Vogel2022 niet doorgaat. De Werkgroep ziet geen mogelijkheden om een show te organiseren en het Hoofdbestuur ondersteunt dat.

De beperkingen die het coronavirus ons allemaal opleggen zijn te groot om dit evenement te organiseren.

We verwachten dat de deelname minimaal zal zijn en dat het commercieel gezien, zowel voor de NBvV als voor de standhouders onverantwoord zal zijn om aan deel te nemen.
Al diegenen die inmiddels de moeite genomen hebben om in te schrijven als deelnemer, als vrijwilliger of als standhouder, heel erg bedankt daarvoor. We hopen u volgend jaar wederom in te mogen schrijven.

Wellicht dat er voor u op de Mondial in Piacenza nog mogelijkheden zijn.

Namens Werkgroep en Hoofdbestuur,

Klaas Snijder voorzitter

 

Bron “Vogelvrienden Weurt”

Kwaliteit op Tentoonstelling "Vogelvrienden Weurt"

Voor “Vogelvrienden Weurt” is de T.T. al weer voorbij.
De heren keurmeester waren zeer te spreken over de kwaliteit van de vogels. Als gevolg hiervan kwam je met  minimaal 91 punten in de top 3, maar hier had je niet altijd genoeg aan.
Ook zijn er Jubilarissen in het zonnetje gezet. Grad de Wildt 50 Jaar lid en Willie bouwman 40 jaar lid van de N.B.v.V
Als eerbetoon aan Jan Langenhuizen die in januari is overleden is er een Trofee naar hem vernoemd deze is door zijn vrouw Marian uitgereikt aan  Dhr. G. Albers.

Alle winnaars van harte gefeliciteerd.
Namens bestuur en leden.

Bron Eendagshow Elst

Opnieuw Mooie resultaten van onzen leden

In Elst was afgelopen zaterdag 30 Oktober een eendagshow ook hier deden weer leden mee
van ‘Vogelvrienden Weurt”.
Theo Kloosterman was ditmaal de grote winnaar.
Beste mutant 95 punten.
Beste stam 374 punten.
Beste stel 187 punten.
Algemeen klassement 5 vogels 1e met 467 punten.
Gérard Albers Algemeen klassement 3e met 464 punten.
Geert Bremer. Algemeen klassement 4e met 461 punten.
Ook ons Jeugdlid weet wat winnen is Damien Luyken. Beste jeugd met 92 punten.

Namens bestuur en leden Gefeliciteerd.

Bron  “Gendtse Vogelvrienden”

Diverse leden Kampioen bij de Nat. Gendste Vogelvrienden.

De eerste tentoonstellingen hebben inmiddels weer plaats gevonden. 
Waar ook leden van “Vogelvrienden Weurt” aan deelnamen. Met goede resultaten.
Nat. Gendtse Vogelvrienden (Gendt)

Grad de Wildt Kleurkanarie pigment zonder rood.
Kampioen Stammen 371 punten en Kampioen Stellen 184 punten.

Jo van de Heuvel Kampioen Postuurkanarie 93 punten.

Martin Niels Kampioen Grote Parkieten  92 punten.

Namens bestuur en leden Gefeliciteerd.

Nu! Online….564 x Onze Vogels digitaal!

Bron “N.B.v.V.”

Lees de voorlichtingsbulletin.

Met onderwerpen over o.a.

• Keuringen in 2021 i.v.m. Corona Covid-19

Kijk ook eens op de site van de N.B.v.V.  https://www.nbvv.nl

https://www.facebook.com/groups/nbvv.nl/?ref=share