Nieuws

Website bijgewerkt  10 – 05 – 2022


Bron “Vogelvrienden Weurt”

Frans van Workum 50 jaar Lid

Door omstandigheden hadden we Frans nog niet gehuldigd maar dit is alsnog gebeurd.

Toen Frans 15 jaar was begon hij met vogels te houden in zijn volière het maakte niet uit welke soorten hij vond alle vogels mooi. In 1971 besloot hij lid te worden van de NBvV bij vogelvereniging “Natuurvriend” Ravenstein. Vanaf 1972 trad hij toe bij het bestuur en nam  de functie penningmeester op zich. Of het nu regende of sneeuwde hij ging op zijn brommer 

De leden af  die de contributie nog moesten betalen hij was tenslotte verantwoordelijk voor de centen. In 1974 trouwde hij met Trudie en ook bij hun huisje kwam weer een volière.In 1983 is hij lid geworden van de ANBvV bij  vogelvereniging “Fauna” Beuningen. Toen Vogelvrienden Weurt werd opgericht is hij overgestapt. Door werkzaamheden kon Frans niet altijd naar de vergaderingen of zijn vogels tentoonstellen. De vergaderingen vinden plaats op donderdag en dan moet hij kiezen vergaderen of naar de kaartclub zijn andere passie. Frans heeft Gould amadine, Wildzang en Grote parkieten gekweekt en zijn voorkeur is uitgegaan naar de Grote parkieten. Met deze vogels heeft hij al menige prijzen behaald.

Frans proficiat namens Bestuur en Leden

Bron Bestuur N.B.v.V.

Eigen ringenproductie NBvV Stopt ( Zelf ringen bestellen !!! )

Het bondsbureau zal per 1 april (de datum vanaf wanneer de ringen voor 2023 besteld kunnen worden) stoppen met het zelf maken van de ringen. Onze eigen productie maakte de NBvV als vereniging uniek in de vogelwereld. Wij hebben
daar onze eigen machinerie, middelen en personeel voor, dus we nemen met pijn in het hart afscheid van deze bijzondere situatie. Echter: machines zijn duur en moeten tegen enorme investeringen vervangen worden, het aantal bestelde ringen loopt langzaam maar gestaag terug (evenals het ledenaantal), alle bijkomende kosten stijgen, etc. Daarnaast verwachten
onze “klanten” steeds vaker service die wij met de huidige apparatuur niet kunnen leveren.
Om een lang verhaal kort te maken: om bedrijfseconomische- en moderniseringsredenen\ stoppen we als producent.

Inmiddels hebben wij een bedrijf gevonden die dat voor ons gaat doen en wij hebben er na diverse testen en onderhandelingen alle vertrouwen in dat zij dit naar behoren kunnen en dat wij kwalitatief goede ringen kunnen blijven leveren.
Met ingang van genoemde datum leveren wij zowel voor gewone ringen als ringen voor beschermde soorten alleen nog volledig gekleurde ringen , RVS-ringen en de zelden bestelde grote aluminium ringen. Het onderscheid tussen alleen aan de buitenkant gekleurde ringen en volledig geanodiseerde ringen vervalt dus. De sporadisch bestelde kunststof ringen
komen te vervallen, dit mede omdat COM die ook niet langer toestaat op tentoonstellingen.

Ook de bestelwijze veranderd
Steeds vaker vragen leden (en trouwens ook ringencommissarissen!) ons om een meer bij de huidige tijd passende wijze van bestellen. Men wil als kweker rechtstreeks bestellen, betalen en de ringen gewoon thuisgestuurd krijgen – en dit laatste het liefst binnen een veel kortere tijd dan met de huidige bestelrondes het geval is. Die bestelrondes zijn er nu juist om binnen onze huidige beperkte mogelijkheden de bestelde ringen te kunnen maken. Dat is nu niet langer nodig, dus dit is hét moment om ook de bestelwijze te veranderen.
Vanaf de genoemde datum zal ieder individueel lid zelf in kunnen loggen, bestellen en betalen. U mag dat gerust vergelijken met de gang van zaken in de gemiddelde webwinkel.

De bestelde ringen worden dan ook naar het opgegeven adres verzonden en de besteller ontvangt een mail waarmee hij/zij de verzending kan volgen. Dit laatste omdat de kwaliteit van verzending via de “gewone post” steeds vaker te wensen overlaat en
men ringen niet ontvangt. Vooral bij cultuurringen geeft dat regelmatig grote problemen. Dat gaan we middels “track & trace” oplossen.
Om reden van de u bekende internationale afspraken mogen wij voor 01 oktober bestelde ringen niet eerder dan op die datum afleveren, maar alle daarna bestelde ringen zullen binnen een maand (de tijd die wij nodig hebben voor verwerking, productie, administratie en verzending) naar de besteller verzonden worden. De bestelrondes zullen dus vervallen.

Wel blijft de mogelijkheid om tussentijds spoedbestellingen te doen – daarvan bedraagt de verwerkingstijd maximaal 14 dagen).

De functie van de ringencommissaris wordt dus  “Ringenadviseur”  voor de leden van een vereniging.

Meer hierover binnenkort in  ONZE VOGELS 

Bron “Vogelvrienden Weurt”

Kwaliteit op Tentoonstelling "Vogelvrienden Weurt"

Voor “Vogelvrienden Weurt” is de T.T. al weer voorbij.
De heren keurmeester waren zeer te spreken over de kwaliteit van de vogels. Als gevolg hiervan kwam je met  minimaal 91 punten in de top 3, maar hier had je niet altijd genoeg aan.
Ook zijn er Jubilarissen in het zonnetje gezet. Grad de Wildt 50 Jaar lid en Willie bouwman 40 jaar lid van de N.B.v.V
Als eerbetoon aan Jan Langenhuizen die in januari is overleden is er een Trofee naar hem vernoemd deze is door zijn vrouw Marian uitgereikt aan  Dhr. G. Albers.

Alle winnaars van harte gefeliciteerd.
Namens bestuur en leden.

Nu! Online….564 x Onze Vogels digitaal!

Bron “N.B.v.V.”

Lees de voorlichtingsbulletin.

Met onderwerpen over o.a.

Algemenevergadering 2022  |  Ringenbestelling  |  Ledenadministratie  |  Van de KMV

Kijk ook eens op de site van de N.B.v.V.  https://www.nbvv.nl

https://www.facebook.com/groups/nbvv.nl/?ref=share