Nieuws

Nieuws

(Website  bijgewerkt  20 – 06 – 2019) 

Lezing 3 Juli "Tinnegieter" Beuningen
Het raadselachtige leven van vogels, verzorgt door Lou Megens.

V.V. “Fauna” Beuningen, v.v. “De Goudvink” Wijchen en v.v. “Onze Vogels” Druten  nodigt u uit voor een lezing.

Deze vindt plaats op woensdag 3 juli 2019 aanvang is om 19:30 uur.

Sporthal ”de Tinnegieter “ Leigraaf 2  6641 DH te Beuningen.

Spreker deze avond is  Lou Megens.  

Het onderwerp is Het raadselachtige leven van vogels.

U bent van harte welkom.              De toegang is gratis.

Aanpassingen aan het 95 punten systeem
ingaande komend tentoonstellingsseizoen.

Het KMV-bestuur heeft in overleg met het hoofdbestuur van de NBvV een aantal aanpassingen in het keuringsysteem
aangebracht.
Deze aanpassingen zijn inmiddels goedgekeurd door het hoofdbestuur en zijn dan ook per direct van kracht voor u als
organisator van een tentoonstelling/keuring, onze keurmeesters en ter informatie voor u als inzender.
De maatregelen moeten er voor zorgen dat het huidige puntensysteem eenvoudiger toepasbaar is voor de keurmeester.
De maatregelen zijn:

1. Vogels die in stammen of stellen zitten kunnen geen prijzen meer winnen bij de enkelingen.Zij kunnen alleen nog de mooiste vogel van de show worden als een vogel in een stel of stam gelijke of hogere punten heeft dan een vogel bij de enkelingen.  

2. Er blijft gekeurd worden t/m 95 punten, echter alleen prijswinnende vogels mogen 93 punten of meer punten
krijgen bij de enkelingen. In stammen of stellen kunnen vogels van 93 of hoger voorkomen zonder dat de stam of
het stel prijswinnaar is.

3. Tussen de prijswinnende vogels bij de enkelingen moet een punt verschil zitten met uitzondering van de derde
(prijswinnende) vogel en de vierde (niet prijswinnende) vogel. Bij stammen en stellen blijft dat ook hier verschil in
punten duidelijk moet zijn tussen de prijswinnaars.

4. Bij de stellen komen de toe te kennen eenheidspunten te vervallen.

NK 2020
verplaatst naar

De Mondial ligt nog maar net achter ons of de voorbereidingen voor het NK zijn alweer begonnen. De werkgroep is bezig
met het ontwikkelen van een plan om het NK voor een groter publiek aantrekkelijk te maken.
Tijdens de opbouw van de Mondial waren we getuige van eengrote toestroom van publiek, vaak gezinnen en opa’s en oma’s
met de kleinkinderen, die naar het IJsbeeldengala gingen of naar de minikermis in de IJsselhal, die tijdens de Kerstvakantie
open was. Met deze twee evenementen willen we samenwerken, ook publicitair, om zo ook meer publiek in de vogelshow
te krijgen.

De wedstrijd is altijd het hoofddoel van het NK geweest en dat moet ook zo blijven, maar daarnaast willen we het showelement sterker benadrukken en het kooppubliek meer bieden.
Heel kort door de bocht werkt de werkgroep aan de volgende speerpunten:

• De wedstrijd blijft centraal in de AA-hal zoals we gewend zijn.

• De commerciële activiteiten verplaatsen naar we de Diezehal (waar tijdens de Mondial de grote parkieten stonden)

• De NBvV-vogelverkoop komt ook in de Diezehal

• Op vrijdag en zaterdag is er een vrije vogelbeurs in de Diezehal

• De ingang en uitgang is via de Diezehal

• En….het NK2020 verplaatsen we naar de tweede week van de Kerstvakantie. De inbreng is dus op zondag 29
december, de keuring op maandag 30 december en de opening op donderdag 2 januari.

Voor het showelement vragen we onze speciaalclubs en andere partners om de vrij gekomen ruimte in de AA-hal om te toveren tot een prachtig geheel. We denken dan aan grote volières en presentaties waar de speciaalclubs dan vast veel aandacht zullen trekken. Via Onze Vogels houden we u op de hoogte en voor het aandragen
van ideeën kunt naar het bondsbureau mailen.

Een reactie plaatsen