Nieuws

Website bijgewerkt  14 – 09 – 2022

Bron “Vogelvrienden Weurt”

Geen Tafelkeuring / Vogelbespreking dit jaar

Vogelvrienden Weurt organiseert dit jaar geen tafelkeuring/ Vogelbespreking. Normaal vindt deze plaats in de laatste week van september of begin oktober maar kan door andere activiteiten van derde niet plaats vinden.

Bron “Vogelvrienden Weurt”

Frans van Workum 50 jaar Lid

Door omstandigheden hadden we Frans nog niet gehuldigd maar dit is alsnog gebeurd.

Toen Frans 15 jaar was begon hij met vogels te houden in zijn volière het maakte niet uit welke soorten hij vond alle vogels mooi. In 1971 besloot hij lid te worden van de NBvV bij vogelvereniging “Natuurvriend” Ravenstein. Vanaf 1972 trad hij toe bij het bestuur en nam  de functie penningmeester op zich. Of het nu regende of sneeuwde hij ging op zijn brommer 

De leden af  die de contributie nog moesten betalen hij was tenslotte verantwoordelijk voor de centen. In 1974 trouwde hij met Trudie en ook bij hun huisje kwam weer een volière.In 1983 is hij lid geworden van de ANBvV bij  vogelvereniging “Fauna” Beuningen. Toen Vogelvrienden Weurt werd opgericht is hij overgestapt. Door werkzaamheden kon Frans niet altijd naar de vergaderingen of zijn vogels tentoonstellen. De vergaderingen vinden plaats op donderdag en dan moet hij kiezen vergaderen of naar de kaartclub zijn andere passie. Frans heeft Gould amadine, Wildzang en Grote parkieten gekweekt en zijn voorkeur is uitgegaan naar de Grote parkieten. Met deze vogels heeft hij al menige prijzen behaald.

Frans proficiat namens Bestuur en Leden

Nu! Online….564 x Onze Vogels digitaal!

Bron “N.B.v.V.”

Lees de voorlichtingsbulletin.

Met onderwerpen over o.a.

Cursus NBvV-Surveillant | Ringen |  Tentoonstellingen |  Nederlandse
Kampioenschappen en meer….

Kijk ook eens op de site van de N.B.v.V.  https://www.nbvv.nl

https://www.facebook.com/groups/nbvv.nl/?ref=share