Nieuws

Website bijgewerkt  13- 08 – 2022

Bron N.B.v.V 25 Juli 2022

Nieuwe regelgeving in België betreffende aankoop van vogels

In België is kort geleden een wet ingegaan voor liefhebbers die vogels willen kopen of verkopen. Dit geldt niet voor geheel België, maar wel in het Waalse deel. Ook buitenlanders die een vogel kopen moet een Belgische verklaring kunnen overleggen dat men gerechtigd is om vogels te mogen kopen. In de documenten vindt u een handleiding. Het is wellicht verstandig om dit van te voren met uw Waalse vogelverkoper te bespreken.

Commissie Dierenwelzijn

Weurt 21 – 07 – 2022

Gezondheid Voorzitter !!!

Onze voorzitter Grad  de Wildt heeft al geruime tijd last van zijn been en voet, de grote en kleine teen zijn zelfs verkleurd.
Na diverse onderzoeken was duidelijk dat er gedotterd moest worden.
De behandeling was goed verlopen en  de doorstroming van het bloed in het been en voet kwam weer goed op gang.
Maar na verloop van tijd ging het toch niet zoals gehoopt.
De pijn is ondragelijk en er moet opnieuw gedotterd worden.
De artsen hebben Grad er al op gewezen dat zowel de kleine als grote teen geamputeerd moeten worden.
Mocht het dotteren nu niet helpen, dan bestaat er een reële kans dat zelfs het been geamputeerd moet worden.

Laten we hopen dat het niet zover zal komen.
Grad sterkte,  bestuur en leden “Vogelvrienden Weurt”.

Bron “Vogelvrienden Weurt”

Frans van Workum 50 jaar Lid

Door omstandigheden hadden we Frans nog niet gehuldigd maar dit is alsnog gebeurd.

Toen Frans 15 jaar was begon hij met vogels te houden in zijn volière het maakte niet uit welke soorten hij vond alle vogels mooi. In 1971 besloot hij lid te worden van de NBvV bij vogelvereniging “Natuurvriend” Ravenstein. Vanaf 1972 trad hij toe bij het bestuur en nam  de functie penningmeester op zich. Of het nu regende of sneeuwde hij ging op zijn brommer 

De leden af  die de contributie nog moesten betalen hij was tenslotte verantwoordelijk voor de centen. In 1974 trouwde hij met Trudie en ook bij hun huisje kwam weer een volière.In 1983 is hij lid geworden van de ANBvV bij  vogelvereniging “Fauna” Beuningen. Toen Vogelvrienden Weurt werd opgericht is hij overgestapt. Door werkzaamheden kon Frans niet altijd naar de vergaderingen of zijn vogels tentoonstellen. De vergaderingen vinden plaats op donderdag en dan moet hij kiezen vergaderen of naar de kaartclub zijn andere passie. Frans heeft Gould amadine, Wildzang en Grote parkieten gekweekt en zijn voorkeur is uitgegaan naar de Grote parkieten. Met deze vogels heeft hij al menige prijzen behaald.

Frans proficiat namens Bestuur en Leden

Nu! Online….564 x Onze Vogels digitaal!

Bron “N.B.v.V.”

Lees de voorlichtingsbulletin.

Met onderwerpen over o.a.

Communicatie |  contributieverhoging aangenomen |  Nederlandse
Kampioenschappen | Hoofdbestuur NBvV

Kijk ook eens op de site van de N.B.v.V.  https://www.nbvv.nl

https://www.facebook.com/groups/nbvv.nl/?ref=share