Nieuws

Nieuws

Website bijgewerkt 22-03-2020

Vergaderingen // Corona virus.

De algemene ledenvergadering van “Vogelvrienden Weurt” voor 2 April is tot nader bericht komen te vervallen.

De leden die ringen willen bestellen 1e ronde voor 2021 moeten contact opnemen met de ringencommissaris (Kijk bij Bestuur)                                        Voor 5 Mei hierna moet u wachten op de 2e ronde in September.

De district vergadering die op 23 April zou plaats vinden komt te vervallen. 

De Algemene Vergadering van de N.B.v.V. van 16 Mei komt ook te vervallen.

Vogeldiefstal ( Bron N.B.v.V. )

 

We vermelden hieronder de recente diefstallen.   Recentere diefstallen hebben ons niet bereikt.

Gaanderen, 27 februari 2020
In Gaanderen zijn 21 kleurkanaries gestolen (15 rood-intensief en 6 agaat-intensief) met het kweeknummer 7SKS.

Erica (DR) 14 februari 2020
In Erica zijn een aantal Agaporniden uit een volière gestolen, voornamelijk DD-groen en Opaline. De vogels zijn van 2019 en geringd met kweeknummer 9FUX.

Schaijk, 18 februari 2020
Hierbij vermelding van diefstal vogels in Schaijk – S24.

Naast diefstal van zebravinken, kanaries zijn er een groot aantal parkieten – Kakarikies, Turquiosines en Bourkes parkieten –  ontvreemd.
Dit is gebeurd in de nacht van donderdag 13/2 op vrijdag 14/2.
De vogels zijn nagenoeg allemaal geringd met kweeknummer 9RHE.

Nieuw vogelgriepgeval in Duitsland: Ophokplicht blijft van kracht

(  Bron 21 Maart  Pluimvee Actueel )

De dreiging van de hoogpathogene H5N8 vogelgriep blijft. De ziekte werd de afgelopen week aangetoond bij 24 vogels bij een hobbypluimveehouder in Bad Lausick, in de buurt van Leipzig. Ondertussen laat het ministerie van landbouw, natuur en visserij (LNV) weten dat de ophokplihct voor alle commerciële pluimveebedrijven van kracht blijft.

Besmettingen vooral in Polen en Bulgarije

De ophokplicht is op 12 februari ingesteld, nadat de vogelgriep de Nederlandse grens steeds meer naderde. De afgelopen twee weken zijn acht professionele pluimveebedrijven in Polen en Bulgarije en één hobbyboer getroffen. In Duitsland zijn dit jaar drie gevallen vastgesteld. Het ging in twee gevallen om hobbypluimveehouders. Tegen de Poolse grens werd vogelgriep bij wilde vogels geconstateerd.

Maatregelen bij getroffen hobbyboer

Bij het nieuwste besmettingsgeval in Oost-Duitsland zijn alle kippen en eenden van de hobbypluimveehouder afgemaakt. Dat meldt de werelddiergezondheidsorganisatie OIE. De man hield 38 kippen en 6 eenden in de achtertuin. Bij 24 is dus daadwerkelijk de vogelgriep vastgesteld. Alle dieren, die nog niet bezweken waren, zijn ook afgemaakt. Rondom de locatie zijn maatregelen getroffen om verdere uitbreiding tegen te gaan.

Men gaat er vanuit dat de ziekte door wilde vogels aan de kippen en eenden van de hobbyboer zijn overgebracht.