Activiteiten

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. Coronavirus Covid-19

Coronatoegangsbewijs 

Niet nodig voor deelname aan vergaderingen.

Gaat u na of voor de vergadering naar de Horeca | 

Kantine of Terras dan wel.

Vergeet ook uw legitimatie niet

 

Ledenvergadering.
 16  September   Ledenvergadering  Aanvang 20:00 uur.
 *  Inleveren Ringenbestelformulier 2e Ronde  (Uitgifte van de ringen omstreeks 15 December)
 *  Uitgifte T.T. inschrijfformulier en T.T. Reglement  voor de onderlinge tentoonstelling 
 (Na deze vergadering ontvangt u de formulieren per e-Mail)
 
 
 14  Oktober  Ledenvergadering  Aanvang 20:00 uur.
 *  Inleveren inschrijfformulier onderlinge tentoonstelling.
 
 

??  November | December   Ledenvergadering Aanvang 20:00 uur.  ( i.v.m  Lockdown is deze datum ??? )

* Contributie  betalen  2022 per kas op de vergadering.
 Of per bank  IBAN Nr ;  NL 53 RB RB  09 38 97 17 86  t.n.v. Vogelvrienden Weurt vermeld uw naam en kweeknummer.
Lidmaatschap  €  40,00 | Jeugdleden of Verenigingslid € 20,00 | 65 + € 35,00 per jaar
 
 

Tentoonstelling 5 t/m 7 November  (Week 44) 

Alleen  toegang als  men in het bezit is van een coronatoegangsbewijs
(Vaccinatiebewijs, Herstel bewijs of een Test bewijs niet ouder dan 24 uur)
ook moet men zich kunnen legitimeren ( Paspoort, identiteitsbewijs , rijbewijs )
Indien men hier niet aan voldoet heeft men geen toegang.
 
 3 November  Inbrengen van de vogels    16:00 – 17:00 uur  en 19:00 – 21:00 uur.
 4 November  Keurdag
 5 November Opening  20:00 uur
 6 November Open van 10:00 uur tot 17:00 uur.
 7 November Open van 10.00 uur tot 15:30 uur.  uitgifte vogels omstreeks 16:00 uur
 
 

 

 

 Kijk de activiteiten pagina regelmatig na want deze wordt nog al eens aangepast !!